26.8.18

La pregunta sobre la realitat


Avui fa vuit anys que Raimon Panikkar ens va deixar. Aquest curs 2018-19, al seminari de pensament intercultural de la UdG que duu el seu nom, treballarem el text "La religión y la Nada" de Keiji Nishitani (Chisokudo Pub. 2017, i Siruela 1999). Tant el text com l'autor s'emmarquen dins l'Escola de Kyoto, que cerca conjugar la filosofia occidental amb l'espiritualitat que neix de les tradicions de saviesa de l'extrem orient.

Començant a llegir el text m'he topat amb un fragment que té un fort paral·lelisme amb unes línies de Panikkar que ja vaig comentar en aquest blog fa un temps. Copio un fragment sota l'altre, i jutgeu vosaltres les similituds.
El nostre tema és sobre el significat mateix de la realitat, però preguntar sobre el «significat» d'una cosa és diferent quan preguntem sobre la realitat, perquè no podem fer de la realitat un objecte que deixi fora al subjecte –que pregunta. La solució a la pregunta sobre la realitat s'ha de dissoldre, ha de desaparèixer com a pregunta i arribar a una «nova innocència». Així, la nostra pregunta ha de sorgir de la realitat mateixa a través de nosaltres, que també som reals. Si no volem que la realitat es converteixi en una mera abstracció, necessitem incorporar la nostra visió de la realitat concreta que percebem, especialment quan aquesta realitat és humana. ¿Com la veiem? 
Raimon Panikkar, El Ritme de l'Ésser.

Sin duda, surgirá la pregunta de qué significa la realidad. Si la pregunta es formulada meramente en la forma acostumbrada como una demanda de conocimiento en espera de una respuesta simple y conceptual, entonces es poco apropiada para la realidad a la que me estoy refiriendo aquí. La pregunta a de ser devuelta a la realidad misma para que sea real, es decir, formulada con la totalidad del yo: cuerpo y mente. La pregunta que pregunta por la realidad debe convertirse en algo que pertenezca a la realidad.
Keiji Nishitani, La religión y la nada.

Fotografia: fragment de la portada de La religión y la la nada (disseny de Claudio Bado) 


Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This